ARMENISCH!!!!

Joxowurt jan jete Abaraniz mart mtni im saiti@ xndrum em chnexanak jes Abaranzinerin schat em hargum.

 
Poxocum terter@ handipuma mi hat uroxi u harcnum
- vortyak, indz kases posht@ vortexe e?
- hopar es poxocov uxix gna u aj teqvi @ndea
- mersi vortyak. vortyak inchu es pchacnum qo kyanq@ ayd xotabuysov, ari ekexeci cuyc tam qez erknqi chanapar@.
- tolav e ay bidza, du @ski poshti champen chgites indfz urduc cuyc tas erknqi champen:
Kov@ uruma u sksuma helnel car. cari vraic agrav@ harcnuma
- ures helnum ay kov?
- helnum em xndzor utelu
- es xndzori car chi, ay tvar
- xndzor@ jebsa
Dev@ taxamaser@ gard u pshur anelov galisa u dzerqov xpuma erord masin, dzerq@ chxvuma, mek el amper@ qashuma mi koxm u tesnuma mi hat erordmasci danak@ dzer@ asuma
- ari ara,ari ara,ari piskem….
Uremn abaranzu tghun harzenumen: ''AJ TGHA? ES INCHI HAMAR BILARD CHES XAGHUM VOR?'' Asuma: ''PAPAS ASELA VOR SHARIZ HERU MNAM!''
Xmac mard@ gisher@ ereqin galisa tun,knik@ harcnuma
- jam@ qanisna???
- chgitem
Knik@ chstikov 3 angam glxina talis u asum jam@ ereqna
Mardn el asuma
- inch lava jam@ 12-in cheka

Mek@ balkonic urelov nayuma nerqev. Takic taxuma gnum.Mer@ erexu vra lacelov asuma
- im erexun ureq tanum? @ndex voch utelu ban ka, voch luys ka, voch jur ka.
Urox mardn el nayum u asuma
- ara es karoxa mer yan eq berum?????
Es Aparanci erexen hor@ harcnum a.
-Pap et jisht a vor esheri achqer@ gisher luys en talis?
-Che bala jan et vor tenc eghner Aparan gisher cher lini.....
Urac mek@ cerekov stolben grkac, cecelov asuma
- Haykush dur@ bac
Ayd pahin milican galis asuma
- es inch es anum, ara?
Uroxnel plan@ talisa dzer@ u asu
- qashi
Milicen qashuma. Vorosh jamanak heto asuma
- axper spasi vonc vor erkrord harkum luysa varum…..

09.02.2004 ( Mara )
Abarancin gnuma bjishki mot u asum
- bjishk mexun kcela
- vortex?
- Gumi mot
Mek@ zanguma shtapognutyun u harcnum
- sa shtapognutyunica?
- ayo
- erexas 60 astichan taqutyun uni
- qur jan du aveli lava zangi pajarni

Abarancin galisa bar u asum
- 10 hat araxi bajak lcru, aragin u vergin@ tapi
U sksuma xmel. Xmeluc heto barmen@ harcnuma
- ay axper jan, ed inchu araginn u vergin@ asecir tapi?
-vorovhetev aragin bajak@ shat djvara gnum, vergin bajakic heto el sksum em ambax-zambax durs tal

Mek@ abarancu tan motov ancnuma, tesnuma kov@ proteznerov kangnaca, harcnuma
- ape, es xia kov@ proteznerov
- karoxa xashi hamar sax kovin mortei?
Xmac mard@ mtnuma xanut u asum
- qur jan indz mi hat nisya arax tur
Taluc heto asuma
- en xurdeqin el chips-mips, camon-mamon lic……
Gaichnik@ mi hat jipa kangnacnum, shoferin asuma
- pox tur
- ara es qez urdic pox tam? Amis@ 5000 dram pox em ashxatum
- ba vonc es jip qshum
- ha inch ka vor? Banakum amis@ 500 dram ei ashxatum, zato tang ei qshum….
Abaranum taxua linum es maschni dem@ vortex  vor  meraci nkare petqa liner mihat achqi nkar a, es Erevancin motenum harcenuma axper es inchhaschiva es xia meraci nkari texe achqi nkar drac?
 es abaranciner asum en merace achqi bzhischk er ! es erevancin asuma:" ara lava ginekolog cher
Abarancun harcnum en
- Jenifer Lopezi het kqneir?
- vor quns tani, xi chem. qni…..
Abarancin ush gisherov zanguma @nkeroj tun, heraxos@ @nkerna vercnum
- barev Gago jan, ho qnac cheir?
- Ba inchei?
- De to mna mi kes jamic kzangem….
@nker@ @nkerog@ asuma
- du im knga het qich man ari, im dur@ chi gali
- hima es erku kes linem, qo dur@ chi gali, isk kngat dur@ galisa????????
Abarancin Sevani apin qayleluc tesnuma mi hat kin xexdvelov goruma
- pomogite, pomogite….
- aj esh, ruseren sovorelu tex@ loxal sovoreir….

Erku hogi covapin urum en, mek@ myosin asuma
- es milicen gomika
- vortexic imacar?
- es sirun axgiknerin toxac hesa kga mez kprchkvi….
Abarancin gnuma krvi dasht u minchev hogu xorq@ viravorvum galisa……
Abarancin mtnuma tun, tesnuma erexen girqa kardum, sksuma erexun cecel u asum
- ay esh, gna xot xndzi, vor mard darnas….

Mek@ gjanoci koxqov ancnuma, mek el tesnuma glux, votq, dzerq en verevic gcum. Sksuma gorgoral
- es inch eq anum, ara
Pati hetevic mi hat gij asuma
- sus ape, kamac kamac cvrvum enq…
Mek@ zangum e krkesi tnorenin u asum «Es uzum em dzer mot ashxatel». Tnoren@ harcnum e «Isk duq inch giteq anel?». «Es karox em grel, kardal, xosel». «Isk ayd ov chi karox?». «Ha bayc vochinch vor es dzi em?». ???

Shukayum mek@ motenuma gort caxoxi u harcnum
- Inch arji gort@
Vacharox@
- 100 $
- Inchi 100 $
- Vorovhetev xosuma
Arnum, tanuma tun, dnuma sexanin, nayuma gortin u asum
- H@ ara
- Kva
- Inch kva ara?
- Ay eshi txa, ba h@ aran vorna????? ???
Moskvayum chinacin mi marmnavachar knog tanum e tun. Vorosh jamanak anc mtnum e mahchakali tak, durs e galis myus koxmic u harcnum
- esyo xocess?????
- davai!!!!!
Mi qich anc noric harcnum e
- esyo xocess?????
Marmnavachar@ zarmacac
- davai!!!!!
Aydpes 20-30 angamic heto kin@ hetaqrqrutyamb nayum e mahchakali take ev tesnum e 100 hogi chinaci e parkac mahchakali tak…..???

Mex@, ochar@ u pos@ gnum en kochaki cnundin. Mexi boy@ chi hasnum zangin, kangnum e ochari vra vor zang@ ta, @nknum e pos@..... u tenc….:)))))
Abarancu txen banakic namaka tun uxarkum. Namakum grvac e Stex vochmek gorc anel chgiti. Sax tambal en. Vochmek chi karum ira votqer@ lvana, bolorin@ es em lvanum…. Hayr@ uraxacac bacakanchum e Abarancin gnuma levi, sexov zbaxveluc heto kin@ mi lav pachuma abarancun. Abarancin harcnuma Vor edqan shat sirum eir, ba pox xi arar?.
Abarancin zanguma mec axpor@, lacelov asuma Papan helel er car@ tut tap talu, tap taluc caric @nkav, axper jan, u menq mer hor@ korcrinq. Axpern el patasxanum e Hl@ lav nayeq, variant chka korac lini, hom matniq chi kori???.
Erku hat txa galis en bardel u asum «Uzum enq 5 $ erku hogov lav jamanak anckacnenq». Mama rozan el patasxanuma «Gnaceq en cari tak 5 $ lav jamanak anckacreq». Vorosh jamanak anc galis en u harcnum «Pox@ um petqa tanq????».
Mer@ txain asum e «Txa jan qich gna diskoteka, akanjnerd kxlanan». «Mersi mam jan lav kerac em».

Mi hat urox tan@ nstac xosuma. Axper, es plan@ ara 100 $-ov, asin mi amis kayfa talis. U sksuma qashel. Vorosh jamanak heto asum -Es inch plan er, ereq orva kayf el chi talis. Qur, shorers tur, ignem bazar ka anelu. Hagi, hagi igi. Te che es mi 40 ora tklor kangnac es.
Satanan galisa 3-rd mas, mardu maskayov, galisa mi hat urac 3-rd mascu mot vor vaxacni, 3-rd mascin plana talis vor qashi. Irar het qasheluc heto satanan maskan hanuma. Tenc mi qani or sharunak. Mi or el vor galisa satanan, asuma tur qashem, 3-rd mascin asuma
- Che,che ape, du vor qashum es gejrum es….
Mek@ mernuma, hogin erkinqa bardzranum, tesnuma draxtum xaxax, xeloq aprum en mardik, djoxqum el tesnuma plani artera kilometrerov u asum
- ter astvac klini djoxq gnam
- gna
Mtnuma djoxq, plan@ pattuma, txeqin asuma mi hat lucki tveq. Mekn el asuma
- vor lucki liner draxt kliner…
Mek@ mernum e, hogin bardzranum e erkinq, nayum e draxtum mardik havesov aprum en, isk djoxqum avtonerov, planov, axgiknerov sax kayf en varum, asuma ter astvac klini gnam djoxq, astvacn el asuma gna. Mtnuma djoxq, heto satanan asuma reklamner@ haneq u ed eshi txun bereq aystex…
Meki tan@ aynqan tarakana linum, sksuma lacel. Tarakanneric mek@ tesnuma u myus tarakannnerin asum
- amboxg kyanqners sra vzin nstac enq, ekeq gnanq tox hangist apri.
Tanic durs galuc vergin tarakan@ shura galis vor vergin angam tesni tan tirog@, tesnuma vor tan ter@ uraxacela, goruma
- txeq het ekeq, hanaq era num…..:))))))
Bjishki mot galisa ira naxkin hivandneric u asum
- Duq indz erku amsva kyanq eq tvel. Isk es arden 8 amisa aroxg aprum em
- Ha????? Uremn lav chenq bujel, eli petqa bujenq….
Mek@ gnum e bjishki mot. Asum e
- Bjishk skleroz unem. Erexus gcum em od moranum em brnel.
- Ba erexun incha linum?
- Inch erexa?
Erexen hor@ harcnum e
- Vor es mecanam inch em darnalu?
- Txa gan du ches mecanalu, du rak es…..
Hoxi tak merelner@ xosum en u mek@ myosin harcnum e
- Inchic es merel?
- Hivand ei, mera. Ba du inchic es merel?
- Avtoi tak em @nkel.
Myusin en harcnum
- Ape, ba du inchic es merel?
- Ape, es chem. merel, es shaxter em.
@nkeruhinerov xosum en
- Nenc kuzei amusins inch asei lser, aner, asei tapchkaners ber berer….
- Karoxa du germeneken avcharka es uzum
- Papa, papa, hayatum indz bolor@ asum en prchet
- Knik ari, ari mer shun@ xosuma
Tutak@ xmac miliyoni tak trnuma u kpnuma 06-I parbrisin, aravot@ zartnuma, tesnelov vor vandaki mecha asuma
-ara et veci shofer@ merav?

Voznin trnuma kaktusi vra u asum
- bayc inch xabusika bnutyun@

Abarancun harcnum en
- inchu es kaycaki jamank cicaxum?
- ches imanum vor verevic nkarum en

Novi russki s jenoi v restorane, zovet oficanta, zakazivaet
- mne bolshoi tort, a jene vodi
Tak neskolko raz. Oficant sprashivaet
- pochemu tebe zakazivaesh tort, a jene vodu?
- Doctor mne skazal lojitsya na pustoi jeludok….
Mek@ mtnum a bant sakamerniknerin asum a
- naxoroq em asum indz chpordzeq, es fuflo em.
Myus or@ peredachi a galis xorovacov, qyababov. Txeq@ nayum u asum en
- de fufloi hac@ inch utenq?????
Ev aydpes mi qani or sharunak. Mi or el kamera nayox@ chi dimanum asum e
- du piti ubidit anes vor du fuflo es…..
Abarancun harcnum en koshikd inch hamari e, patasxanum e
- chgitem, hl@ hamarner@ chem. hanel…..
Abarancin herustacuyc e arnum, harcnum en
- anun@ inch a?
- araginna,erevi hors anunov kdnem….
16.02.2004 ( Unknown )
Chaponiayi varchapet@ zanguma Hayastani varchapetin u asum
- El despan chem uxarkelu
- Inchi hamar
- Vorovhetev hayer@ xmacnum en despannerin u asum mi hat xarakiri cuyc tur….
Chinastani naxagahin hayeri masin patmum en. Naxagah@ harcnum e
- Inchqan hay ka Hayastanum?
- 3 milion
- Ed vor hyuranocum en aprum???

Minchev vor gtnum es ergankutyan banalin parzvum e vor zamok@ poxel en…
- Inchu e abarancin amis@ 30000 dram jri varc mucum?
- Amen aravot hosox jrin eraznerna patmum.

Abarancin goroskopov erkvoriaka, michev hima axporna man galis.

Abaranum posa linum, bolor@ galis @nknum em ayd pos@, minchev shtap ognutyun@ hasnuma shater@ mernum en. Mi hat xeloq mardu en harcnum
- Inch anenq?
- To ay esh abaranciner, ed pos@ pakeq, hivandanoci mot poreq…..
Perashkin zangum ponchikin u asum
- 1 litr dzet vercru u ari mer tun tjjalu……

Mek@ gnuma harsaniq, tesnuma vor harc@ shat gesha u koxqinin asuma
- hopar jan, es hars@ inch gesha che?
- Es hopar chem., es harsi maman em
2 odz mi qani jam urum en, mek@ harcnum e myosin
- ape, es tunavor odz em?
- ha ba inch es
- ara ba lezus nor kceci…
Perashkin u ponchik@ gnum em zanaveski tun u tesnum zanaveskan kaxvela…..

Mek@ mtnum e gjanoc u tesnum vor mardiq patic patalok en trnum, mekn el tlvac kpela getnin, harcnuma
- Ape es inch eq anum?
- Adi-budi enq xaxum
- Ba es mek@ incha anum?
- Inq@ kpela jarovnikin
Abarancin iran haylu mech tenuma mekel asuma -araaaaaaaaaa, es inch canot demqa mtacum mtacuma tex@ chi berum, mekel mi kes jam heto hishuma
-ha vay ara yessran varsaviranocumei tesel
 


 
Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!